Vytvoření stálé místnosti

FormulářPoznámky


  • Pro vytvoření stálé místnosti musíš mít na našem Minecraft serveru level minimálně 50.
  • Každý uživatel může mít pouze jednu místnost.
  • Pokud již místnost máš a vytvoříš si novou, ta stará se smaže.
  • Místnost si můžeš vytvořit jednou za hodinu. To znamená, že pokud si vytvoříš místnost, okamžitě zapomeneš heslo nebo ztratíš Privilege Key, novou místnost si můžeš vytvořit až za 60 minut.
  • Pokud se v místnosti nebude dodržovat základní kodex chování, bude místnost bez milosti smazána bez možnosti založení nové.