Vytvoření guildové místnosti

Hlavní místnost


Poznámky


  • Pro vytvoření guildové místnosti musíš mít(být GuildMaster) na našem Minecraft serveru guildu alespoň s levelem 4.
  • Každý uživatel může mít pouze jednu místnost.
  • Pokud již místnost máš a vytvoříš si novou, ta stará se smaže.
  • Místnost si můžeš vytvořit jednou za hodinu. To znamená, že pokud si vytvoříš místnost, okamžitě zapomeneš heslo nebo ztratíš Privilege Key, novou místnost si můžeš vytvořit až za 60 minut.
  • Pokud se v místnosti nebude dodržovat základní kodex chování, bude místnost bez milosti smazána bez možnosti založení nové.
  • K místnosti si můžeš založit dvě podmístnosti.
  • V případě, že ti nebude cokoliv fungovat, použij tlačítko reset než podáš jakýkoliv report na fóru.
PodmístnostResetovat

Resetováním smažeš veškeré záznamy o místnosti i místnost samotnou včetně podmístností. Může se to hodit za předpokladu, že se ti místnost smazala kvůli neaktivitě nebo v případě jiného problému se založením nové místnosti.