Vytvoření místnosti pro Hráčský Server

Hlavní místnost


Poznámky

(HS = Hráčský Server)
  • Místnost k HS může vytvořit pouze majitel HS.
  • Ke každému HS může být pouze jedna místnost.
  • Pokud již místnost máš a vytvoříš si novou, ta stará se smaže.
  • Místnost si můžeš vytvořit jednou za hodinu. To znamená, že pokud si vytvoříš místnost, okamžitě zapomeneš heslo nebo ztratíš Privilege Key, novou místnost si můžeš vytvořit až za 60 minut.
  • Pokud se v místnosti nebude dodržovat základní kodex chování, bude místnost bez milosti smazána bez možnosti založení nové.
  • K místnosti si můžeš založit dvě podmístnosti.
  • V případě, že ti nebude cokoliv fungovat, použij tlačítko reset než podáš jakýkoliv report na fóru.
PodmístnostResetovat

Resetováním smažeš veškeré záznamy o místnosti i místnost samotnou včetně podmístností. Může se to hodit za předpokladu, že se ti místnost smazala kvůli neaktivitě nebo v případě jiného problému se založením nové místnosti.