Vytvoření dočasné místnosti

Formulář

Poznámky


  • Dočasná místnost bude smazána po půlhodinové neaktivitě.
  • Dočasnou místnost si může založit každý.
  • Dočasnou místnost si můžeš založit jednou za hodinu.